Doc. Dr. EMİNE ÖZTÜRK

İstanbul

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

, Kadın Hastalıkları Ve Doğum
Online Görüşmeye Uygun
20 Dakika
Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez

Adresler

Klinik Bilgisi EMİNE ÖZTÜRK

Açık Adres

KARTALTEPE MAH. İHSAN KALMAZ SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 BAKIRKÖY

İmkanlar

Wi-Fi Wi-Fi
Kredi Kartı Kredi Kartı
İkram İkram

Özgeçmiş

Hakkımda

Adı ve Soyadı: Emine Öztürk Doğum Tarihi: 17.08.1978 Doğum Yeri: Bakırköy-İstanbul Evli; 3 çocuk annesi Bildiği Yabancı Diller (Puan ve Yılı): İngilizce ( upper intermediate), Almanca ( beginner) (Mayıs 2018- Sağlık Bilimleri Üniveristesi İng.-Türkçe/Türkçe-İng.Tercüme Sınavı(4 st) - Sonuç:Başarılı) Aldığı Sertifikalar: Uzmanlık Alanı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y. Lisans: İstanbul Tıp Fakültesi İstanbulÜniversitesi 1997-2004 Doktora: T.C. Sağlık Bakanlığı,İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2009- 2014 Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Benign endikasyonlarla yapılan histerektomilerde laparoskopik yaklaşım ile abdominal yaklaşımın intraoperatif ve kısa dönem postoperatif komplikasyonlarını karşılaştırma Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Pratisyen Hekim: T.C.Sağlık Bakanlığı Bağcılar Hürriyet Sağlık Ocağı (Pratisyen Hekim) 2007-2009 Asistan Doktor T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ,İstanbul İli Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekterliği Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 2009-2014 Uzman Doktor T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ,İstanbul İli Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekterliği,Bahçelievler Devlet Hastanesi 2014-2018 Doktor Öğretim Görevlisi T.C. Sağlık Bakanlığı ,İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniveristesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 2018-2019 ( Dr.Öğr.Gör.) İdari Görevler: 2014-2018 Klinik Sorumlusu,T.C.Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ,İstanbul İli Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekterliği,Bahçelievler Devlet Hastanesi 2019: Doğumhane ve Ameliyathane Sorumluluğu, T.C. Sağlık Bakanlığı ,İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniveristesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı 2018-2019 Güz Dönemi: Anormal Uterin Kanama Yönetimi (31.10.2018) 15 15 15 Bahar Dönemi:Ürodinami , Multidisipliner yaklaşım (15.05.2019) 15 15 18 2019-2020 Güz Dönemi:Anormal Uterin Kanama Yönetimi (23.10.2019) 15 15 18 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Genitourinary symptoms and their effects on quality of life in women with uterine myomas. Ekin M1 , Cengiz H, Öztürk E, Kaya C, Yasar L, Savan K. Int Urogynecol J. 2014 Jun;25(6):807-10. doi: 10.1007/s00192-013-2295-4. Epub 2014 Jan 17. A2.Genitourinary symptoms in patients with adenomyosis.Ekin M1 , Cengiz H, Öztürk E, Kaya C, Yaşar L - Int Urogynecol J. 2013 Mar;24(3):509-12. doi: 10.1007/s00192-012-1903-z. Epub 2012 Aug 2. A3.Can prepartum platelet indices be a parameter to predict postpartum hemorrhage?Öztürk Emine , Yıldırım Karaca S. , İnce O., Karaca İ. - J Matern Fetal Neonatal Med . 2020 Aug A4.The impact of concurrent HPV infections on the presentation of high grade cervical intraepithelial lesions Ginekol Pol. 2020;91(6):324-330. Emine Ozturk¹ , Onur Ince² , Ibrahim Karaca¹ , Gokhan Demirayak¹ , Cihan Comba¹ ,Ismail Alay¹ , Volkan Sakir Erdogan¹ , Suna Yıldırım Karaca³ , Isa Aykut Ozdemir¹ A5. The effects of exogenous oral micronized progesterone on first trimester aneuploidy screening markers in women with threatened miscarriage: a matched case control study -J Matern Fetal Neonatal Med . 2020 May 26;1-6.,Ibrahim Karaca 1, Şakir Volkan Erdoğan 1, Keziban Doğan 1, Ismail Alay 1, Onur Ince 2, Suna Yıldırım Karaca 3, Cihan Comba 1, Ece Bahceci 1, Aliye Erdoğan 1, Emine Ozturk 1, Murat Ekin 1 A6.Endocan as a predictor of increased cardiovascular risk during the menopausal transition period -Arch Gynecol Obstet. 2020 Jun;301(6):1553-1560. Şükrü Yıldız , Cihan Kaya , Asuman Gedikbaşı , Hüseyin Cengiz , İsmail Alay , Emine Öztürk , Aysun Fendal Tunca , Levent Yaşar B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler: B1. The İmpact of Obesity on Valsalva Leak Point Pressures in the Urodynamic Study of Women Stress Urinary İncontinance ( European Urogynocological Assosiation,12th EUGA Annual Congress Tel Aviv,İsra16-18 October 2019) B2. Adenomyozis oldularında ürogenital şikayetlerin yaşam kalitesi üzerine etkisi (4. Ankara Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Şubat 2012) B3. Abdominal Sakrokolpopeksi (4. Ankara Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Şubat 2012) B4. Pelvik Organ Prolapsusu olgularında vajinal obliteratif cerrahi sonuçları (4. Ankara Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Şubat 2012) B5. Uterin myomlarda boyuta göre üriner semptomların sıklığı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi (4. Ankara Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Şubat 2012) C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar: C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: C2.1. Güncel Serviks Kanseri Tarama Stratejisi “Güncel Kadın Hastalıkları ve Doğum Çalışmaları II,Bölüm7, Akademisyen Kitabevi” C2.2. Preeklampsi Güncel Biyobelirteçleri ve Yeni Mekanizmalar “Güncel Kadın Hastalıkları ve Doğum Çalışmaları II,Bölüm14, Akademisyen Kitabevi” D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: D1. Benign Endikasyonlarda Laparoskopik ve Abdominal Histerektomi Comparison of Laparoscopic and Abdominal Hysterectomy for Benign Diseases Emine Öztürk 1 , Hakan Güraslan 2 , Keziban Doğan 2 , Mehmet Baki Şentürk 3 Birgül Güraslan 2 , Nadire Sevda İdil 2 , Levent Yaşar 2 1. Bahçelievler Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye 2. Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye 3. Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye D2. The level of knowledge of pelvic floor dysfunction after delivery in women attending to a tertiary center, İstanbul Tıp Dergisi, Sayı4, 2018 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1.Postpartum Kanamada Uterin Kompreston Sütürleri ve Devaskülarizasyon Sonrası Gelişen Uterin Nekroz : Vaka Sunumu ve Literatür Gözden Geçirmesi ( Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2.Kadın Doğum Günleri 1-2 Mart 2019) EK-2 E2.Adenomyozis ve uterin myomlarda üriner semptomların karşılaştırılması (TJOD Mayıs 2012) F. Sanat ve tasarım etkinlikleri: G. Diğer yayınlar: (Yukarıdaki maddelerde yer alan başlıklardaki kategorilere girmeyen ve belirtilmek istenen tüm eserler bu maddenin altında belirtilecektir.) KONGRE KATILIMLARI • Ulusal Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongre 31 Ekim-2 Kasım 2019 • 16th Ulusal Perinatoloji Kongresi 28 Eylül-1 Ekim 2017 • 2017 International Pelvic Pain Society (IPSS) Meeting and 1st Congress of Society of Pelvic and Endometriosis 4- 6 May,2017 • 14th Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 5-9 Ekim 2016 • İstanbul Üniversitesi 5.Kadın Doğum Günleri 30 Nisan- 2Mayıs 2015 • 9th Ulusal Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Kongre 24-27 Eylül 2014 • 3.TJOD Asistan Okulu 30Mayıs-1Haziran 2014 • İstanbul Üniversitesi 4.Kadın Doğum Günleri 27 Şubat-1Mart 2014 • 5th Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi 27-30 Eylül 2012 • 4th Uluslarası Ankara Ürojinekoloji Kongresi 17-19 Şubat 2012 KURS KATILIMLARI 1-Master Course in Aesthetic Genital Surgeries And Non-Surgical Procedures Nisan 2021 2- Kadın Hastalıkları ve Doğum Günleri -1 “Obstetrik Aciller” 25 Mart 2017 3- İstanbul Üniversitesi 6.Kadın Doğum Günleri “ Perinatoloji Kursu “ 9-11 Aralık 2016 4- Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Ultrasonografi Kursu, 29-31 Ekim 2015 5- T.C.Sağlık Bakanlığı,İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü “Anne Sütü ile Beslenmede Danışmanlık Eğitimi” 22 Temmuz 2015 6- T.C.Sağlık Bakanlığı,Halk Sağlığı Kurumu “Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi” 9-11 Mart 2015 7- International School of Surgery ve IMTC “ Taze Kadavrada Ürojinekolojik Pelvik Taban Cerrahi Uygulamalar Kursu” 24-25 Ocak 2015 8- 9th Ulusal Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Temel Obstetrik Ulrasonografi Kursu,24-27 Eylül 2014 9- İletişim Becerileri 19-20 Ekim 2011 Ebelik ve Hemşirelik Günleri Paneli “Anne ve Bebek Dostu Uygulamalarının Açılımı,Uygulanabilirliği ve Dönüşüm Süreci” 10 Mayıs 201

...daha fazla

Tedavi edilen hastalıklar

 • Makromama Labioplasti

 • Labioplasti İç Dudak Estetiği

 • Adet Düzensizliği

 • Ağrısız Doğum

 • Bartholin Kisti

 • Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

 • Çocuk Jinekolojik Hastalıkları

 • Doğal Doğum

 • Düzensiz Adet Kanamaları

 • Gebelik Kürtajı

 • Genital Siğil

 • Hpv Testi

 • Hymenoplasti

 • İdrar Yolu Sarkması

 • İnfertilite

 • Jinekolojik Enfeksiyonlar

 • Kadın Hastalıkları

 • Kadında İşeme Bozukluğu

 • Menstrüel Bozukluklar

 • Myom Çıkarılması Ve Yumurtalık Çukulata Kisti Ameliyatları

 • Premenstruel Sendrom

 • Rahim Ve Vajina Sarkması

 • Rahimde Polip

 • Vajina Estetiği

 • Vajinal Akıntı

 • Yumurtalık Kisti

 • 4 Boyutlu Ultrason

 • Ablasyo Plesentaplasental Dekolman

 • Adet düzensizlikleri

 • Adet Görememe

 • Ağrılı Adet Görme (Dismenore)

 • Ağrısız Normal Doğum Ve Sezaryen

 • Aile Planlaması

 • Bartolin Kisti Absesi

 • Endometriozis

 • Endometriyal Biyopsi

 • Hirsutizm (Kıllanma Artışı)

 • Histerosalpingografi (Hsg)

 • Tüp Ligasyonu

 • Vajinal Akıntılar

 • Vajinal Daraltma Ve Vajina Estetiği

 • Vajinal Histerektomi

 • Vajinal Mantar

 • Vajinit

 • Vajinoplasti (Vajina Daraltma)

 • Vajinoplasti Vajina Daraltma

 • Vakum Kürtaj

 • Yara Yakma

 • Yüksek Riskli Gebelik

 • Yumurtalık Kisti Tedavisi Ve Ameliyatı

 • Yumurtalık Kisti Ve Tümörleri

 • Yumurtalık Rezervi Düşüklüğü

...daha fazla
Okullar / Eğitimler
 • Master Course In Aesthetic Genital Surgeries And Non-Surgical Procedures

 • Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi

...daha fazla
İş Deneyimi
 • Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eah
  08-2009 - 06-2014
 • Bahçelievler Devlet Hastanesi
  07-2014 - 06-2018
 • Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eah
  06-2018 - 01-2020
 • Florence Nightingale Hastanesi
  01-2020 - 06-2020
 • Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
  07-2020 - 08-2021
...daha fazla

Bilinen Diller

İngilizce

Videolar

HPV ve Smear Testi Farkı, CIN1 CIN2 CIN3 Neye İşaret Eder?

HPV ve Smear Testi Farkı, CIN1 CIN2 CIN3 Neye İşaret Eder?

Myom ve Kist Arasındaki Fark Nedir?

Myom ve Kist Arasındaki Fark Nedir?

HPV Vücuttan Tamamen Atılabilir Mi?

HPV Vücuttan Tamamen Atılabilir Mi?

Genital Estetik Orgazmda %100 Çözüm Olur mu?

Genital Estetik Orgazmda %100 Çözüm Olur mu?

Vajinal Estetikte Yaş Sınırı Var Mıdır?

Vajinal Estetikte Yaş Sınırı Var Mıdır?

Vajinal Estetik Sonrası İlk Cinsel İlişkide Nelere Dikkat Edilmeli?

Vajinal Estetik Sonrası İlk Cinsel İlişkide Nelere Dikkat Edilmeli?

Vajinal Estetik Hangi Uygulamaları İçerir?

Vajinal Estetik Hangi Uygulamaları İçerir?

Hasta Görüşleri

5.00
Genel Skor

28 Görüş

N*** E***

N*** E***

14 Mayıs 2024

Çok naif ve zarif Doktorumuz yaptığı tüm işlerin ve operasyonların hakkını veriyor. Ellerine sağlık diyorum. Parayı ikinci planda tutan nadir Doktorlarımızdandır.

Y*** K***

Y*** K***

08 Mayıs 2024

Fazla pimpirikli olduğum için çok fazla kadın doğum dr u değiştirdim.Emine hanımda kaldım çünkü hem alanında hemde insanlık olarak çok iyi. Tamamen strese sokmadan korkutmadan tatlı dille çözüm odaklı istediğiniz zaman kendisine ulaşabiliyorsunuz kendisiyle iyiki tanıştım kadın olarak artık içim çok rahat kendimi teslim edebileceğim bir doktorum var inşallah bebek sürecimde beraber ilerleyeceğiz

B*** A***

B*** A***

07 Mayıs 2024

Mükemmel bir doktor gercekten hiçbir zaman desteğinizi unutmayacağım

Z*** C***

Z*** C***

06 Mayıs 2024

Hamilelik serüvenimden doğum sürecime kadar mutlu , enerjik , pozitif yorumlarıyla her koşulda destek olan mucizevi bir hekim . Harika bir doğum yapmak isteyen herkes bence Emine hocamla bir kez karşılaşmalı .

T*** K***

T*** K***

06 Mayıs 2024

Emine hanım mı bıldığınız bir melek tatlı dili güler yüzü işine verdığı önem tecrubesı saymakla bitmez iki kez ameliyat oldum iyi Emine hanım gözü kapalı kendınız teslım edebılrısınız🙏

C*** Ş***

C*** Ş***

06 Mayıs 2024

Tam donanımlı işini aşkla yapan ve işine aşık hasta doktor ilişkileri muhteşem ötesi can doktorum

İ*** B***

İ*** B***

06 Mayıs 2024

Ermeni hastanesinden eski bir hastasıyım çok detay düşünen işini seven ve özenle yapan bir doktor çok memnununuz kendisinden kızımıda ona götürdüm anne şefkatiyle yaklaşıyor Allah razı olsun seviyoruz ailece 🥰🌸🌸

E*** P***

E*** P***

06 Mayıs 2024

Emine Hanım çok ilgili güler yüzlü bir doktor. Yoğun kanama için gitmiştim hem çok içimi rahatlattı hemde çok nazik davrandı. Tane tane tüm sorularımı sabırla cevaplandırdı. Alanında uzman ve çok güvenilir bir doktor. Her şey için çok teşekkür ederim, yakın çevreme de çok tavsiye ettim. Başarılarının devamını dilerim :)

A*** G***

A*** G***

06 Mayıs 2024

Benim için tamamen dönüm noktasıydı Emine hocam en zor en korkulu zamanda denk geldik bartholin kisti için tedavi esnasında 4 haftalık gebe olduğumu öğrendik ve smeer testi De kötü gelmişti hamile kaldığıma sevinemeden acil parça alındı ve farklı doktorlardan kaynaklı korkulu bir 3 hafta geçirdim sonrasında Emine hocamla tanıştık ve şuan ilk ona gitmediğim için pişmanım gebeliğin tadını çıkarıyorum kendisininde ilk tanışmada söylediği gibi 🥰iyi ki tanımışımm gerçekten en ufak bir detayı atlamadan herşeyi inceliyor en sevdiğim yönüde bize asla soracak bir soru işareti dahi bırakmıyor sağolsun canım doktorum😊 Birde inanılmaz bir yaklaşımı var enerjisi güler yüzü tatlı mı tatlı dili pamuk gibi oluyorsunuz yanında 😍

A*** K***

A*** K***

06 Mayıs 2024

Harika ilgili güler yüzlü sorularımı tek tek yanıtladı alanında başarılı muhteşem bir doktor

Daha Fazla Gör
Daha Fazla Gör
AVİCENNA ATAŞEHİR
Klinik Bilgisi
EMİNE ÖZTÜRK

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

KARTALTEPE MAH. İHSAN KALMAZ SK. NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 BAKIRKÖY

Bu profilden alacağınız hizmet danışmanlık olarak değerlendirilir. Muayene yerine geçemez
Online Konsültasyon.
Online Görüşme

Evinden ayrılmadan doktoruna ulaş, görüntülü görüşerek muayene ol.

Çerez Tercihlerinizi Seçin

Sitemizde size en iyi hizmeti sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylar için Çerezlere İlişkin Adınlatma Metni'ni inceleyebilir veya çerezleri özelleştirebilirsiniz.